Kardionefrodiabetologia

 Kardionefrodiabetologia

Kardionefrodiabetologia powstała 14 lat temu jako innowacyjny program edukacyjny. Jako pierwsi pokazaliśmy interdyscyplinarne podejście do Pacjenta, łącząc początkowo nefrologię i diabetologię, a w kolejnych edycjach dodaliśmy do zakresu tematycznego kardiologię i hipertensjologię. Od 2020 roku działamy w przestrzeni Online, nadal zachowując regionalizację spotkań i zapraszając do udziału specjalistów z Gdańska, Krakowa, Katowic, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia.  Jesteśmy wdzięczni za Państwa udział w spotkaniach, aktywność, zadawanie wielu istotnych pytań. Kardionefrodiabetologia Online stała się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń z Państwa i Wykładowców doświadczeń klinicznych.

Kardionefrodiabetologia